Oppstarten av foreningen

YWAM Solomons Support (org. nr. 926 669 583) ble opprettet den 16. februar 2021 som en reaksjon på begynnelsen av seilbåt prosjektet. Eivind Andås har lenge vært engasjert på Salomonøyene og skulle egentlig reist dit i August 2020, men er koronafast i Norge. Sammen med de lokale lederne på Salomonøyene ble de enige om å begynne å samle inn penger…