YWAM SOLOMONS SUPPORT

Støtteorganisasjon til Ungdom i Oppdrag
sitt arbeid på Salomonøyene

UTRUSTING

Vårt mål på Salomonøyene er å utruste den neste generasjonen til å lede nasjonen inn i en bærekraftig fremtid. Vi har fokus på personlig utrusting og praktiske fremtidsretta verktøy.

Samfunnsutvikling

Vi er en viktig aktør innen landets samfunnsutvikling med høy suksessrate. Ved at vi jobber 100% frivillig får vi lettere med oss de lokale som gir en sterkere lokal forankring i prosjektet.

SEILBÅT VISJON

Vi har en visjon om å nå ut bredere til Salomonøyene og forbi med praktisk hjelp. Vi er nå i innledende fase der vi skal kjøpe og utruste en seilbåt til dette arbeidet på Filippinene.

DU KAN VÆRE MED Å HJELPE!

Salomonøyene er et av de fattigste landene i Stillehavet, og arbeidet til YWAM Solomons er med på å bygge landet til en bærekraftig fremtid.

SEILBÅT PROSJEKTET

YWAM Solomons har en visjon om å bruke seilbåter til å nå ut til øde øyer på Salomonøyene og forbi

Vi har kjøpt en Wharram Tama Moana og gjør henne nå klar for bruk som et første steg inn i denne spennende visjonen

YWAM Solomons har eksistert i over 20 år og består av kun frivillige, hovedsaklig lokale

Oppstart

Ungdom i Oppdrag Salomonøyene ble opprettet som en frivillig organisasjon i 1995 og etablerte basen på sin nåværende lokasjon i år 2000.

Oppfriskning

I 2016 kom familien Lerch fra Sveits og har side om side med  den lokale lederfamilien Tafoa ledet YWAM Solomons inn i et nytt kapittel med større fokus på samfunnsutvikling og utrusting.

Utvikling

Basen er i stadig utvikling med nye bygg, solcellesystem, vanntårn og biogass. Visjonen er å være en bærekraftig modell for andre hus og lokalsamfunn.

Mennesker

Vi har nå 22 lokale og 4 internasjonale stab som alle jobber frivillig på fulltid. Vi holder også på å starte en ny base i Munda i Western Province.