OM OSS

YWAM Solomons Support

Foreningen YWAM Solomons Support ble stiftet 16.02.2021 som en respons på økonomisk behov hos YWAM Solomons.

Foreningens leder, Eivind Andås, har selv jobbet med YWAM Solomons i over ett år og er på vei tilbake til Salomonøyene så snart landet åpner grensene etter pandemien. I mellomtiden ønsker vi å hjelpe organisasjonen på Salomonøyene med økonomisk støtte inn i den nye seilevisjonen.

Vi er registrert i enhetsregisteret med organisasjonsnummer 926 669 583

Salomonøyene har over 600 000 innbyggere, og er rangert som et av de fattigste landene i Oceania og Øst Asia.

Landet består av over 990 øyer, hvorav 347 er bebodd. Det er enorme utfordringer når det kommer til infrastruktur. Salomonøyene er en del av Melanesia og har fremdeles over 70 levende språk.

Landet var en tidligere engelsk koloni, og misjonærene var instrumentale i åpningen av landet til vesten og internt mellom stammene. I dag vil de aller fleste karakterisere seg som kristne, og kirken er ofte i sentrum av landsbylivet og sosial interaksjon.

YWAM Solomons er en kristen inter-denominell misjonsorganisasjon med fokus på personlig vekst og praktiske utviklingsverktøy for å hjelpe sin egen nasjon.

Siden 2016 og ankomsten av den Sveitsiske familien Lerch has YWAM Solomons blitt et anerkjent navn i utviklingsbransjen i landet. De har utviklet sin egen borerigg for vannboring og har utvidet til å kunne levere full infrastruktur installasjoner på landsbyplan.

Grunnen til YWAM Solomons' suksess ligger i at vi jobber tett med kirken som er et knutepunkt i alle landsbyer. Siden vi er interdenominelle kan vi samarbeide med hvem som helst, og siden vi er en frivillig organisasjon der ingen får lønn er det mye enklere å involvere de lokale landsbyboerne i prosjektet, noe som fører til økt eierskap i lokalsamfunnet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefon

  • +47 47634017

Postadresse